Zonnepanelen advies

De aankoop van een fotovoltaïsch systeem is een belangrijke groene daad; zonne-energie is een hernieuwbare en onuitputtelijke vorm van energie die bijna geen emissies veroorzaakt – de potentiële emissies ontstaan bij de fabricage en recycling van de apparatuur. In dit artikel vindt je meer informatie over wat je moet overwegen bij de aankoop van een fotovoltaïsch systeem. Kijk hier eens naar!

Hoe werkt een zonnepaneel?

De productie van elektriciteit uit zonne-energie is gebaseerd op stralingsenergie van de zon, die door zonnecellen op zonnepanelen in elektriciteit wordt omgezet. Het fotovoltaïsche systeem bestaat uit verschillende zonnepanelen en een omvormer, die de gelijkstroom van de panelen omzet in een vorm die wordt gebruikt door de elektrische apparatuur in het pand, d.w.z. wisselstroom.

Stralingsenergie van de zon komt ook door de wolkenlaag heen, zodat zonnepanelen zelfs bij bewolkt weer – en zelfs door een klein laagje sneeuw – elektriciteit kunnen opwekken.

Zonnepanelen zijn het installeren waard

Zonnepanelen beginnen al voor zonsopgang elektriciteit op te wekken en in het beste geval kan de productie plaatsvinden tot in de vroege avond, tot zonsondergang. De waarde van het onroerend goed stijgt met maximaal 60% door de installatie van het systeem. Volgens schattingen van deskundigen zal de belangstelling van kopers voor het onroerend goed aanzienlijk toenemen en zal het mogelijk zijn een veel hogere prijs voor het onroerend goed te krijgen wanneer het wordt verkocht.

Hoeveel kost een fotovoltaïsch systeem?

In de afgelopen tien jaar zijn de prijzen van fotovoltaïsche systemen sterk gedaald, bijvoorbeeld nadat de productie van panelen efficiënter werd. Dus nu is de prijs van zonnepanelen en het hele systeem op zijn laagst. Dat is de reden waarom zoveel huiseigenaren en bedrijven zonnepanelen installeren.

Naarmate de prijzen dalen, zal de terugverdientijd van de systemen korter worden en zal de aanschaf rendabeler worden. De terugverdientijd wordt beïnvloed door de ontwikkeling van de marktprijs van elektriciteit en de juiste dimensionering van de zonnepanelen in verhouding tot het elektriciteitsverbruik.

De terugverdientijd van een investering is over het algemeen iets meer dan 10 jaar. Naast de economische voordelen zijn de belangrijkste redenen om zonnepanelen aan te schaffen vaak zelfvoorziening op energiegebied en de overgang naar hernieuwbare energie.

Komen zonnepanelen en fotovoltaïsche systemen in aanmerking voor belastingaftrek?
Wanneer je een fotovoltaïsch systeem koopt, hebt je de mogelijkheid om een deel van de BTW die je bij de aankoop van het systeem hebt betaald, terugbetaald te krijgen. Elke regio heeft zijn eigen regels, maar de regelingen die op lokaal niveau worden aangeboden zijn zeer voordelig en maken deze optie voor meer mensen toegankelijk.

Bovendien is het mogelijk een financiële vergoeding of krediet te ontvangen van het plaatselijke energienet wanneer de overtollige energie aan dat net wordt verkocht. Deze initiatieven zijn erop gericht de installatie van een zonne-energiesysteem aan te moedigen. Met een beetje onderzoek is het mogelijk manieren te vinden om de aanschafkosten aanzienlijk te verlagen.

Is fotovoltaïsche energie milieuvriendelijk?
Zonnepanelen produceren elektriciteit zonder enige emissie gedurende hun nuttige levensduur, d.w.z. tot 40 jaar. Bij de fabricage en het vervoer komen emissies vrij, maar de koolstofvoetafdruk wordt gecompenseerd nadat het systeem ongeveer 3 jaar is gebruikt.

Gedurende de volgende 35 jaar van gebruik zullen de panelen emissievrije elektriciteit produceren. Het milieuvriendelijke en emissievrije karakter van de panelen is voor de meeste klanten een van de grootste redenen om panelen te installeren.

Steeds meer huiseigenaren, landbouwers en bedrijven kiezen voor de installatie van zonnepanelen. Daarom zal, naarmate het aantal zonnepanelen toeneemt, de productie van zonnestroom elk jaar toenemen en zal de koolstofvoetafdruk afnemen.

Waarop moet je letten bij de aankoop van zonnepanelen?
Wanneer men van plan is een fotovoltaïsch systeem aan te schaffen, moet men weten welke vergunningen in het gebied vereist zijn en onder welke voorwaarden het systeem kan worden gebouwd en op het elektriciteitsnet kan worden aangesloten. Er kunnen grote verschillen zijn in de prijzen, garantieperiodes en technische oplossingen van fotovoltaïsche systemen.

Professionals die gespecialiseerd zijn in fotovoltaïsche systemen weten hoe zij je uitgebreid kunnen informeren over de voordelen en de geschiktheid van een fotovoltaïsch systeem voor jouw woning. Zij ontwerpen ook het systeem dat het beste werkt voor jouw specifieke woning, rekening houdend met dakbedekkingsmaterialen, dakoriëntatie en mogelijke beschaduwing.

Leave a Reply

Your email address will not be published.